CZE ENG

Under construction!

PidiBot

 

PidiBot

This construction is a follow-up on previously published Robot 1.1. The aim of this new version is to reduce the overall size, to make easier access to components and utilizing Spezial Electronic's Bluetooth module connectBlue as robot's remote control. So now the robot can avoid obstacles autonomously or can be controlled wirelessly via Bluetooth.

Short description:

Electronics is distributed between the main board and auxiliary board. The main board handles motor power switching and obstacle detection. The auxiliary board serves mainly as an attachment of the Bluetooth module and the robot can work without it, but of course without the remote control functionality. Mechanical construction is very simple, I tried to use as easily available parts as possible. Robot's body is built out of copper wires, wheels are fixed directly on the axle coming out of the motor-transmission assembly. 4 AAA Ni-MH cells serve as the power source. Wireless remote control application is implemented in Visual Studio, both for desktop Windows and Windows Mobile. Built apps and source codes are available here.

Main board:

PidiBot

The accupack is connected to terminal X1, LED5 diode indicates presence of supply voltage. Considering the fact that voltage stabilization or other tweaks of the power feed would only lead to necessity of bigger PCB and the fact that accupack's voltage floats only slightly between 4.5V and 5.5V, there are no source voltage adjustments done and there's only the C1 capacitor connected after the S1 switch. Supply voltage around 3.6V is necessary for the microcontroller IC1. This voltage is reached by connecting two 1N4148 diodes (D1, D2) in series, which drops the voltage 1.4V from 5V to desired 3.6V. Because of noise from the motors, it is necessary to insert two chokes L1 and L2 into the supply paths to the receiver and to main processor, to smoothen the voltage/current.

PidiBot

The central component of the main board and also of the whole robot is the microcontroller Freescale MC9S08QG8 in PDIP16 package (IC1). It features (among others) 8 kilobytes of flash memory for the program, 512 bytes of RAM, one 16-bit timer, one 8-bit timer, UART, SPI and I2C communication interfaces. It's core HCS08 is optimized for programs compiled to machine language from C source code. It's possible to run it up to 20MHz when using external clock source. PidiBot uses the maximum frequency attainable on the internal clock, 8.3712 MHz. You need to use the BDM interface to write the firmware (download here) into the flash memory of the microcontroller. The processor handles switching of the motor power using two MOSFET transistors IRF7303, which are both integrated in single SO8 package (T1). The transistors can switch current of up to 3.5A, which is more than necessary, considering the motors used. Terminals JP1 and JP2 attach the motors between the power source and switching transistors.

Receiver and demodulator of IR impulses SFH5110-36 (IC2) is used for obstacle detection. It is connected to the microcontroller via R8 resistor, because the receiver's output signal voltage is higher than IC1 supply voltage, and without the resistor it could damage the controller. The receiver catches infrared rays reflected of obstacles and signals them to the microcontroller. IR rays are alternatively emitted by two IR LEDs (LED1 and LED2). Intensity of emitted IR pulses can be tuned with with two trimmers R1 and R3. When obstacle is registered, LED3 or LED4 lits up. And last, it's necessary to have a connector (SV1) for the BDM interface, which serves for programming and debugging of the microcontroller.

PidiBot PidiBot
PidiBot PidiBot

Part list for the Main board:

R1, R3PT6HK005trimmer 6mm 5kΩ
R2, R447ΩSMD1206
R5 to R72,2kΩSMD1206
R8 to R10330ΩSMD1206
R11, R1210kΩSMD1206
C11000uF/16Velectrolytic
C2, C3100nFSMD1206 ceramic
L1, L2TLEC24-101Kchoke 100uH, 185mA
D1, D21N4148 SMD  
LED1, LED2IRS5infrared LED
LED3, LED4LED 3MM 2MA/Rred LED 2mA
LED5LED 3MM 2MA/Ggreen LED 2mA
T1IRF7303N-MOSFET transistors SO8
IC1MC9S08QG8CPBEPDIP16
IC2SFH5110-36infrared receiver and demodulator
JP1, JP2PSH02-02W2 pin header male 90°
SV1 2x3 pin header male 90°
X1ARK500/2 
S1P-KNX125lever switch for PCB
1ksSOKL 16simple DIP16 socket for IC1
2ksL-REFLEK. 5MMreflector for 5mm LED

Auxiliary board:

PidiBot

The most important part of the Auxiliary board is again the microcontroller Freescale MC9S08QG8 in PDIP16 package (IC1), holding the same program as the microcontroller on the main board. As sad before, the auxiliary board serves mainly as an attachment of the Bluetooth module to the microcontroller via the SV1 connector. For PidiBot I used the cheaper variant - OEMSPA310. It's necessary to solder a 9-way ribbon cable on the Bluetooth module itself (or 8-way, because the Reset pin is not used) and attach IDC connector to the cable. Leads are soldered on a terminal/connector designated J6 in the datasheet from module manufacturer. It's also possible to use the terminal J2-J3. Following table shows pin connection of SV1 and Bluetooth module:

Pin no. SV1Pin no. on the BT moduleDesc.
J6J2J3
121 a 2-VSS
233 a 4-VCC
3613-Green LED/Switch1
4714-Blue LED
5815-CTS
6916-TxD
71017-RTS
81118-RxD
91-19Reset

Most important leads for communication with the module are RxD a TxD, which carry the data. Green LED/Switch 1 lead is connected to the microcontroller only to check out the functionality of the AT mode, where it's possible to modify miscellaneous parameters of the module. The Reset pin doesn't need to be connected, according to the datasheet. Next it's necessary to connect the input CTS pin, because the Bluetooth module is pre-set to hardware flow control (with CTS and RTS signals). Although it's possible to change this in the AT mode, but it's easier to ground CTS and let the module send data to the microcontroller continuously.

PidiBot PidiBot

One output pin of the IC1 microcontroller is used for another IR LED (LED2), which enhances the obstacle detection ability. Another output is used for white LED diodes (LED1 and LED4). The output used to switch T1 transistor, feeding current to white LEDs, is also shared with S1 pushbutton, which can turn on the LEDs manually. Switching the white LEDs manually is performed in this way: the microcontroller turns the LED off every 100ms for an imperceptible moment - quickly changes the pin's sense from output to input, tests whether there was a transition to high (from low sampled previously) and with respect to previous state of the LED swiches it on or off.

Attachment of the Auxiliary board to the Main board is done with two-sided socket/header as pictured below on images showing electrical assembly of the robot.

PidiBot
PidiBot PidiBot

Part list for the Auxiliary board:

R1 390Ω SMD1206
R2, R6 1kΩ SMD1206
R3 PT6HK005 trimmer 6mm 5kΩ
R4 47Ω SMD1206
R5, R7 220Ω SMD1206
R8 100kΩ SMD1206
C1, C2 100nF SMD1206 ceramic
LED1, LED4 LED 3MM WHITE 4500/20°  
LED2 IRS5 infrared LED
LED3 LED 3MM BLUE 3500/20°  
T1 BCX54-16 NPN transistor SOT-89
IC1 MC9S08QG8CPBE PDIP16
SV1 MLW10 2x3 pin header male
S1 P-B1720 button
1ks PRSA16 two-sided DIP16 male header
1ks SOKL 16 simple DIP16 socket for IC1
1ks L-REFLEK. 5MM reflector for 5mm LED

Firmware of PidiBot:

Hlavním úkolem mikrokontroléru je vyhledávat překážky a vyhýbat se jím. Algoritmus je velice jednoduchý a využívá toho, že přijímač SFH5110 při zachycení impulzu, v našem případě o kmitočtu 36kHz, které mají střídu 1:1 nastaví na svůj výstup na log. 1. A tedy mikrokontrolér pomocí prvního časovače 8ms vysílá impulzy levou IR LED, 8ms se nevysílá nic, 8ms vysílá impulzy pravou IR LED, 8ms se nevysílá, 8ms svítí IR LED na vedlejší desce a nakonec 8ms se nevysílá nic. Takto mikrokontrolér vysílá impulzy pořád dokola a přitom ve smyčce hlavního programu, kontroluje stav čidla SFH5110. Pokud dojde k zachycení signálu přijímače, dojde k rozsvícení příslušné indikační LED (zachycení signálu z IR LED na vedlejší desce není signalizováno).

Druhý časovač je použit k vyhodnocování dat získaných z čidel, podle kterých na přesně daný okamžik vypne příslušný motor, tak aby do překážky nenaboural. Bohužel kvůli požadavkům na velikost a jednoduchost, se na DPS nepodařilo vtěsnat H-můstek, který by byl schopný měnit směr otáčení motoru, a proto robot není schopný couvat. To se podařilo trochu vyvážit zlepšením detekční schopnosti, přidáním další IR LED na vedlejší desku

Další část programu se stará o komunikaci s Bluetooth modulem. Podle toho, jaký znak mikrokontrolér obdržel, zapíná nebo vypíná motory a reflektory. Pokud dojde k jakékoliv změně (zapnutí motoru, detekce překážky) mikrokontrolér vyšle znak, tak aby bylo možné vzdáleně kontrolovat, co se s robotem právě děje. Seznam znaků, které jsou použity při komunikaci s robotem jsou patrné z přiloženého zdrojového kódu ovládacího programu pro Windows.

Program pro bezdrátové ovládání:

Ovládací program pro PC byl otestován pouze pod Windows XP, ale měl by fungovat i na nejnovějších Windows Vista. Uživatelské rozhranní je velice jednoduché. Obsahuje kolonku pro zvolení sériového COM portu, který byl vytvořen po spárování Bluetooth modulu s počítačem, tlačítko pro připojení nebo odpojení, tlačítko pro zvolení Manuálního nebo Autonomního módu a tlačítka pro ovládání robota. Robota je však možné ovládat také pomocí klávesnice. Klávesami I, J, K a L robota řídit a klávesou A zapínat nebo vypínat bílé LED. Stavy motoru a čidel jsou indikovány pomocí LED.

Ovládací program byl také napsán pro operační systém Windows Mobile. U této verze však žádná tlačítka nejsou a robot se tedy musí ovládá pomocí tlačítek na klávesnici. Tlačítky *, #, 0 a 8 se robot řídí, tlačítkem 1 se vypínají bíle LED a tlačítkem 2 se zase zapínají. Program by měl spolupracovat s většinou zařízení disponujících Bluetooth modulem, a operačním systémem Windows Mobile alespoň verze 2003. Otestován byl pouze na smartphonu HP iPaq 514 s operačním systém Windows Mobile 2005. Oba programy je možné stáhnout zde.

PidiBot PidiBot

Konstrukce elektronických součástí robota:

Při konstrukci elektroniky postupujeme běžným způsobem. Nejprve osadíme SMD součástky, dále drátové propojky, patice atd. Jsou zde pouze dvě zvláštnosti. Jednou z nich je tlumivka L2 na hlavní desce připájená ze strany spojů z důvodu úspory místa a další je patice pro propojení hlavní a vedlejší desky. Jediné co je potřeba nastavovat jsou trimry, kterými se mění intenzita vyzařování IR LED. Jinak by robot a všechny jeho funkce měli fungovat na první zapojení.

PidiBot PidiBot

Mechanická konstrukce robota:

PidiBot

Po dokončení a odzkoušeni hlavní desky, můžeme přejít ke konstrukci mechanických dílu. Konstrukce je velice jednoduchá a zvládne jí kdokoliv, kdo umí používat kleště, štípačky a pájku. Nejprve je potřeba vyrobit si z měděného drátu, alespoň 1,5mm tlustého, díly podle výkresu. Jejich přesnost nemusí být příliš vysoká. Začíná se drátky 1 a 2, které se připájejí přímo k hlavní desce. Dále přiložíme akumulátor, abychom mohli přiletovat díl 3, který baterku drží. Poté je potřeba upevnit kolečka k motoru a k nim ještě připájet vodice opatřené konektory pro připojení motoru k hlavní desce. Pro PidiBota byl použil motor F-GM12-N20VA110, který je díky vestavené předovce dostatečně silný a jeho otáčky 100ot / min při napájení 5V jsou dostačující. Kolečka byla použita ze starší stavebnice LEGO. Hřídelka motoru byla pocínována. Do díry kolečka bylo napájeno dostatečné množství cínu a strčením pocínované hřídele motoru do díry roztaveného plné cínu došlo k velice dobrému spojení motoru s kolečkem. Popsaný způsob se určitě nemůže zdát moc profesionální, ale byl to nejjednodušší a nejpevnější způsob přichycení koleček. Nakonec přiložíme motory opatřené kolečky na akumulátor, připravíme si díl 4 umístíme jej, tak aby přidržoval motorek na akumulátoru a po přiletování dílu 4 k dílům 1 a 2, připájíme motor k dílu 4. Tím je konstrukce a tedy i celý robot hotov.

PidiBot PidiBot
PidiBot PidiBot

Závěr:

Myslím, že se mi konstrukce povedla, avšak stále je co zlepšovat. V budoucnu by bylo vhodné pokusit se robota přepracovat tak, aby byl schopný i couvat. A dále by stálo za pokus vyrobit další, odlišnou vedlejší desku, která by robotovy umožnila například sledovat černou cáru na bílém podkladu.Celková cena robota bez Bluetooth modulu nepřesáhla 1000kc. A nakonec bych rád podělkoval společnosti Freescale za poskytnutí vzorku mikrokontroléru, potřebného pro vývoj robota a společnosti Spezial Electronic za poskytnutí bluetooth modulu OEMSPA310.

Files for download:

Reference literature:

Videos:

Videos and pictures of others:

 

Social networks:

 

Send comment:Name:   E-mail:    WWW:   

  Check this (antispam check)   

Comments:

K.u.K.u.K
2013-01-29 16:05:11
Ak by mal niekto zaujem ma vyrobene 4ks dps pre tohoto robota. Ak ano napiste mi mail na kukuk@kukuksklan.sk
Vašek
2013-01-23 10:05:49
Ahoj, pokouším se si sám naprogramovat ten mikrokontrolér, pořídil jsem si programátor pro HCS08,ale nějak mi to nejde, tak bych se rád zeptal, jak jsi ho programoval ty?
Marek
2012-09-05 10:56:39
chcel by som sa spýtať či este programuješ mikrokontrolér....a či poskytuješ rady ohladom Pidibota ?
Marek
2012-09-03 03:46:51
chcel by som sa spýtať či ešte pomáhaš s výrobou Pidibota? a či programuješ a predávaš mikrokotroler ?
Laco
2011-09-20 16:28:51
Kolik ten robot bude stát v přepočtu na eurá?
Mica
2011-06-02 18:57:50
sonyx:
Mikrokontroléry již neprodávám, mohu Vás pouze odkázat na konstrukci jednoduchého programátoru, kterou najdete na mém webu v sekci "Elektronika"
sonyx
2011-05-10 19:22:29
Dobrý den,zajímalo by mě jestli je ještě možné získat od vás naprogramované mikrokontroléry.Případně jaká by byla cena.Děkuji za odpověď.
Petr Vích
2009-05-13 22:41:50
Ahoj, taky se přidávám se svým videem pidibota. Trochu jsem si pohrál se vzhledem, byla to moje maturitní ročníková práce, a upravil sem napájení na dvě sériově zapojené materie do mobilu nokia BL-5C + jsem přidal stabilizátor na 5V a obvůdek na inkikaci stavu baterie.
http://www.youtube.com/watch?v=DOT9lQm3Fn8
http://www.youtube.com/watch?v=F6y9IAGEHrI
http://www.youtube.com/watch?v=uXubY_qU7OM
kvalita videí je špatná, protože je to nahráváno narychlo na mobilní telefon. Spěchal jsem s odevzdáním.
Mica
2009-03-17 12:49:36
Petr Vích:
Zdar. Program pro mikrokontroler byl naprogramován v prostředí Freescale CodeWarrior 5.0. Aktuálnější verzi 6.1 je možné zdarma (Special Edition, která má omezenou velikost zkompilovaného kódu 32k) stáhnou přímo na stránkách Freescalu (Je potřeba se zaregistrovat. A pro naprogramování programů pro Windows a Windows Mobile jsem použil Visual Studio 2005, které je zdarma dostupné jenom v Express Edition, ve které je možné upravovat pouze program pro PC. Program pro Windows Mobile bohužel Express edice upravovat nedokáže...
Petr Vích
2009-03-10 18:57:32
Ahoj mam jednu otazku. V jakém jazyce, případně vývojové prostředí, je psán ovladaci program pro pidibota?
RaDaR
2009-01-10 14:57:18
Zdravim,davám ti sem video miho pidibota funguje skvěle http://cz.youtube.com/watch?v=-aMzKqh_a7I ,akorat jsem si jeste trochu pohral s programem roborealm a ten robota s pomocí kamery ovládá(navádiho na ty modry body co jsou poházený po zemi) ;-)
Terrax
2009-01-06 19:48:47
prosím neřekneš mi jakej assembler je použit na firmware?? a hlavně co mám ppř nahrát do modulu??díky
Mica
2008-12-14 23:52:13
help:
Já osobně používám tenhle vývojový kit:
DEMO9S08QG8E
,ale pro naprogramování a nebo vyvíjení vlastních aplikací stačí tenhle vývojový kit:USBSPYDER08
Teď mě uplně zarazilo, že dnes stojí už jenom 500Kč :-O
help
2008-12-13 14:44:13
pls nerek bys mi nazev desky v ktere jsi ten MC9S08QG8CPBE naprogramoval prosim moc diky
Mica
2008-11-27 22:14:20
RaDaR:
Omlouvám se za velmi pozdní reakci, ale bohužel nestíhám. Díky studiu na vysoké škole mám pramálo času, o Vánočních prázdninách se na něj jistě vrhnu.Fyzicky už ho mám programátor navrhnutý a vyrobený, teď jej zprovozňuji, není to tak snadné jak se mi zprvu zdálo, proto se omlouvám, za předčasnéavizování....

Pokud ti to pomůže tady je odkaz ze kterého čerpám, obsahuje docela málo informací.

http://www.ingdubatti.com.ar/


Franta:
Lepší? :)
http://www.youtube.com/watch?v=jPiXPkV9COE


Martingt89:
Na PidiBotovi už bohužel nehodlám nic vylepšovat...
Franta
2008-11-27 21:25:07
moc se omlouvam ze rusim ale moc bych si pral videt toho robota jak ho ovladas tim mobilem me to pise ze video bylo presunuto tak prosim jestli bys stim nemohl neco udelat.... moc dekuju :)
Martingt89
2008-10-15 20:30:21
Mozno to sem nepatri, ale neuvazovali ste o ovladani bez tlacidla STOP cize ked je stlacena klavesa ide ked sa pusti zastavi sa? A este mala vecicka sice nie k robotovy ale na stranke by k obrazkom v zdrojaku by mohola byt uvedena vyska a sirka pretoze tento hosting nie je najrychlejsi a stranka by sa pri nacitavani nemusela menit :)
RaDaR
2008-10-13 11:57:05
zdravim Mica.. Jen bych se te chtel zeptat jak to vypadá s tim BDM programátorem jestli ho sem v nejbližší dobe das?Samozrejme nemusis spěchat jen by me treba stacilo kdyby jsi me poslal odkaz na nejaky klidne i zahranični web kde by byla stavba tohohle programatoru(hledal jsem hledal ale žadnej takouvej web jsem nenasel).. moc dik
Mica
2008-10-05 23:25:05
Zdeněk:
Ano PidiBota by mělo být možné ovládat i přes jiné ConnectBlue moduly.
Zdeněk
2008-10-05 22:10:56
Dobrý den, lze také použít modul bluetooth OEMSPA311 a software beze zmeny?
Mica
2008-09-24 11:33:16
Juanes:
Bohužel jsem časově dost zaneprázdněn. Můžu Vám odpovědět na konkrétní otázky. Navíc si myslím, že vysoká cena robota na sekání trávy má svůj důvod. :) Ono vyrobit něco opravdu spolehlivého, aby se vyznalo v členitém terénu, není zrovna snadné.

Prodávám pouze naprogramovaný mikrokontrolér. Ostatní součástky k dispozici nemám, ale mohu Vás odkázat na http://www.gme.cz

Plošný spoj je možné si objednat zde http://www.volny.cz/plspoj/. Žádejte plošné spoje na PidiBota z Praktické Elektroniky 5/2008
Juanes
2008-09-22 17:30:46
Cekal jsem od vas nejakou odpoved ale asi se nedockam ze?byla by moznost od vas zakoupit dily a plosny spoj na pidibota?rad bych to od vas koupil a doma si to postavil.
Mica
2008-09-17 11:16:50
Tomas:
Nic není nerealizovatelné. Možná by to zvládl i ten Bluetooth modul od ConnectBlue. Přece jenom zvládá přenos 1MBaud. Problém však je sehnat kameru, která obraz přenáší po seriové lince...
Tomas
2008-09-16 21:49:18
Zdravím, PidiBot se mi líbí, něco podobného jsem si chtěl udělat, jen bych si představoval ještě živý přenos obrazu na notebook při řízení(doplnit webkameru nebo jinou čočku), to už by ale chtělo wi-fi co? Je to realizovatelné?
Juanes
2008-09-10 16:22:42
Dobry denVelmy me zaujala vase prace.neco podobneho bych chtel postavit jako robosekacku na travu.mam velky pozemek a malo casu.uz jsem neco takoveho videl na internetu ale je to silene drahe kolem 250-300 000kc.zacinam se zajimat o elektorniku,ale me znalosti nejsou dostacujici.byl bych moc rad kdyby jste mi mohl pomoci.s mechanickou casti stroje bych si snad poradil, ale s tou elektronikou by to bylo nemozne.od robota bych potreboval aby dokazal prekonavat pripadne prekazky,jak je daleko od prekazky. pamatoval si kde uz byl.Jestli mate trochu casu alespon si semnou o mem projektu popovidat budu opravdu moc rad.dekuji svarc.
Mica
2008-09-02 15:23:46
radar:
Ahoj. OK, hned nahodím k dalším souborům i Eagle soubory. Poslat naprogramovaný procík nebude problém.

A k tomu programátoru. Plánuji se přeložit a zveřejnit návod na stavbu velmi jednoduchého a velmi levného BDM programátoru (cena 300kč až 400kč). Dostanu se k tomu ale až ke konci září...


DJ Křowák:Naprogramovaný procík je, jak píšu za 130kč + poštovné (30kč při platbě přes účet 77kč při platbě přes dobírku)

Plošný spoj je možné koupit tadyhttp://www.volny.cz/plspoj/A žádej plošné spoje na PidiBota z Praktické Elektroniky 5/2008
radar
2008-08-31 17:45:25
zdarec.Prosim te Mico poslal by jsi me ne mejla ty desky v eaglu?Pak jeste kdys neseženu programator na Freescale MC9S08QG8 požadal jestli by jsi me ho neposlal naprogramovanej.Bych ti dal jeste vedet.Zatim dik;-)
Mica
2008-07-02 21:13:19
Lukas:
Super. Budu rád za každou fotografii cizího hotového robota
Lukas
2008-07-02 15:05:32
uz ho stavam... potom poslem foto moj je trochu iny mierna uprawa:)
البراء عصام
2008-06-29 06:36:04
good job....can you send to me the circuit
Robert Sitta
2008-06-20 05:31:32
Tenhle robot je fakt super.
Mica
2008-06-12 23:56:18
Tak nakonec jsem se rozhodl, že přepracuji hlavní desku, ale i vedlejší a doplním H-můstek. Avšak udělám to tak, aby nebyl potřeba nový FW pro mikrokontrolér. Do konce července bych určitě měl upravené desky pro Pidibota zveřejnit.
Mica
2008-06-12 18:04:59
Lukas:
No ta deska s H-můstkem je docela hodně přepracovaná a součástky jsou na ní dost nahuštěné, ale je pořád stejně velká...

Mr. X:
Ano jde ovládat libovolným Bluetooth adaptérem. Jak integrovaným, třeba v notebooku, nebo přes USB<->Bluetooth adaptér
Lukas
2008-06-10 14:32:00
to je podobne len H mostikom alebo uplne nieco ine ako je pidibot
Mr. X
2008-06-09 09:08:44
Ahoj,jde pidibot ovládat přes pc pomocí obyč. bluetooth adaptéru do usb??
Mica
2008-05-29 18:46:33
Lukas:
No na stole už mi nějakou dobu leží verze s H-můstkem, ale jeho výroba nebude pro všechny tak snadná... Součástky jsou na něm víc nahuštěné a DPS je potřeba vyrobit s větší přesností... Možná se někdy o prázdnínách dostanu k jeho dokončení a uveřejnění...
Lukas
2008-05-28 07:50:46
bude aj Pidibot 2 alebo nieco take,dik za radu ("ten programator")
Mica
2008-05-23 19:49:05
Lukas:
Bohužel, momentálně je jediná možnost koupit buď přímo na www.freescale.com nebo na www.hw.cz nějaký vývojový kit, který dispunuje BDM rozhraním.
Rád bych časem publikoval nějaký BDM interface, ale bohužel momentálně nemám moc času :-/

mikisoft:
Microsoft Visual Studio 2005
mikisoft
2008-05-22 14:02:56
Ahoj. Mna by zaujimalo v com si robil ten soft pre PDA a mobil. Vyvijam tiez robota ale zatial mam len soft pre PC a chcel by som to rozsirit aj o PDA.
Lukas
2008-05-22 11:48:55
mas/mate nejaky dobry Programtor na MC9S08QG8CPBE
Mica
2008-05-21 22:35:55
Lukas:
Na verzi pro PDAčka ještě pracuji. Ale myslím, že je dost jednoduché předělat verzi pro MDA. Zdrojáky už jsou k dispozici....
Lukas
2008-05-21 12:52:45
Pls. ako sa da prerobit Pidibot(PDA soft) na VGA=640*480(glofish X500+)dakujem.
DJ Křowák
2008-05-19 18:36:43
ten tvuj stroj dost vostrej premyslim o stavbe ,ale nemam kde udelat plosnak a sehnat naprogramovanej mikrokontrolér nemohl bysme se nejak dohodnout?
Mica
2008-04-27 21:56:54
Luky:
Zatím neplánuju robůtky prodávat. Mohu zatím poskytnout jenom naprogramovaný mikrokontrolér. Možná při větším zájmubych je prodával jako stavebnici.

A myslim, že tě momentálně nemám co naučit. Proto abys mohl vymyslet takového robota opravdu nestačí jenom základní vzdělání a skoro mi připadá, že někomu nestačí ani střední škola :))

Prozatím ti mohu pomoxt s výrobou mého robota, ale navrhout nějakého budeš schopen až potom co získáš alespoň základní znalosti z elektroniky a pro složitější roboty znalosti z mikroprocesorové techniky.
Luky
2008-04-21 18:53:55
hele,tenhle robůtek je mrtě!

Hele,nmohl bys mi udělat Pidibota?Já bych ti ho zaplatil!A hlavně návod,jak ho ovládat!! PS:nemám na to matroš,ani čas!!!

Je mi sice jen 12,ale jednou budu dělat APLIKOVANOU KYBERNETIKU!!!!!

taky ses vyučil Aplikovanou kybernetiku???Jestli jo,tak bys mi něco málo mohl poslat na E-mail!!!PS:za pár dnů ho budu mít :-)
montz
2008-03-13 09:59:18
Firma co prodava ty Bluetooth moduly zlevnila tady pouzity modul na 750,- vcetne dph. Pokud se nas domluvi aspon 10, tak budou jeden za 713,- :-).
Dušan
2008-03-11 15:23:24
Ty máš ICQ tak bych se s tebou potřeboval domluvit na několika podrobnostech v dohledné do bě bych si PidiBota postavil, dej mi vědět ,kdy tam budeš
Mica
2008-03-11 13:06:21
Dušan:
V pohodě. Ten bluetooth modul mě stál něco okolo 900kč. Možná se ti to může zdát moc, ale to fakt bomba. Je to jednoduchý, rychlý a má to dost solidní dosah.

Pomalu začínám přemýšlet, jestli bych to neprodával jako stavebnici :)
Dušan
2008-03-11 11:27:01
A kolik ten bluetooth modul stojí na stránkách kde je odkaz tak jsem cenu neviděl.Sorry že tě bombarduju otázkama ,ale mě se Pidibot líbí
Mica
2008-03-11 08:17:17
Dušan:
No rovnou do toho to připojit nepujde, musel bys nejprve RS232 signál prohnat nějakým převodníkem urovní RS232/TLL (třeba MAX232), ale přijde mi skoro neproveditelné ho ovládat po kabelu, jelikož je PidiBot hodně lehký, tak by akorát díky tomu kabelu padal, řekl bych.
Je opravdu lepší si koupit ten bluetooth modul a mít možnost ovládat robota až na 40m bezdrátově
Dušan
2008-03-11 07:10:37
Takže to jde ovládat i bez toho bluetooth modul, a stačí do konektoru kam se dává bluetooth modul strčit COMku????
Mica
2008-03-10 22:40:04
Dušan:
tomáš lindovský:
Petr:
Naprogramovaný mikrokotroler budu nejspíš prodávat za cca 100 až 150kč + poštovné. Časem ještě upřesním.

Dušan:
Ano ovládá se "virtuální" COM portem, který zprostředkovává ten bluetooth modul
Dušan
2008-03-08 19:15:39
Kolik by ty mikroprocesory i s naprogramováním stály??????????
Dušan
2008-03-07 16:42:53
Mám dotaz jak se robot ovládá COM portem nikde na tišťáku jsem ho neviděl.Za odpověď předem děkuji.
mirekh2o
2008-03-05 15:34:33
Pekny, jentak dal ....
tomáš lindovský
2008-02-29 19:40:04
Chtěl jsem se zeptat za kolik by jsi mi mohl naprogramovat a poslat ty mikro procesory???díky
Petr
2008-02-19 19:00:33
Dobrý den. Chtěl bych se nezávazně zeptat kolik by stál IC1 a jeho naprogramování?Velmi mě totiž zaujal PidiBot (hlavně jak jezdí v té krabici a nenarazí).Úžasné!Děkuji

 

All right nearly reserved. Copypaste © 2022 Mica
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License